Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (далі – Центр) є структурним підрозділом ДВНЗ «Криворізький національний університет». До структури Центру входять:

-         Відділ перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів промисловості;

-         Відділ підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів та бізнес-освіти.

Основні завдання Центру:

    - задоволення потреб громадян у набутті знань, умінь і навичок необхідних для вступу до вищих навчальних закладів (довузівська підготовка);

    - оперативна перепідготовка, підвищення кваліфікації (компетенції), стажування з актуальних напрямів науки, техніки і економіки згідно замовлень підприємств, організацій, служб зайнятості населення;

    -  організація планової та системної профорієнтаційної роботи.

У Центрі створені всі умови для результативного та ефективного навчання, є навчальні аудиторії, комп'ютерні класи  з доступом до мережі ІNTERNET, читальні зали і бібліотеки. Якісний навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад ДВНЗ «Криворізький національний університет».

         Центр здійснює:

підготовку слухачів до вступу до вищих навчальних закладів за програмами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з навчальних предметів: українська мова та літератураматематика, історія України, фізика, хімія, біологія, географія, іноземна мова (за вибором).

Термін навчання на курсах від 7-х до 3-ми місяців.

Вартість навчання на підготовчих курсах – 168 грн. в місяць за один предмет в місяць.

Початок занять розпочинається з 01 жовтня 2016 р.

Набір на курси триває, комплектація груп слухачів на курси відбувається з початку кожного місяця.

Успішне закінчення підготовчих курсів дозволить слухачеві при вступі до університету на природничо-математичні або на інженерно-технічні спеціальності отримати за результатами  підсумкової атестації додаткові бали до загальної кількості конкурсних балів.

Заняття проводяться у головному корпусі ДВНЗ «Криворізький національний університет» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11:

 у суботу з 9-00 та 12-00, у будні дні з 17-00

Слухачі особисто подають:

  • заяву, у якій вказують вибрані предмети;
  • ксерокопію паспорта і ідентифікаційного коду або свідоцтва про народження;
  • ксерокопію паспорта і ідентифікаційного коду одного з батьків

       Довідки: (0564) 74-31-30, адреса: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, кімн. № 224

 

 Перепідготовку спеціалістів (друга вища освіта) за наступними спеціальностями:

7.05010301 Програмне забезпечення систем; 7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика; 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування); 7.05030102 Шахтне і підземне будівництво; 7.05030301 Збагачення корисних копалин;7.05040101 Металургія чорних металів; 7.05040104 Обробка металів тиском; 7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів; 7.05050201 Технології машинобудування; 7.05050309 Гірничі машини та комплекси; 7.05050311 Металургійне обладнання; 7.05060101 Теплоенергетика; 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання  (за видами); 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод; 7.05070207  Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв; 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво; 7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція; 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство – термін навчання 2 роки 5 місяців;

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності); 7.03050801Фінанси і кредит; 7.03050901 Облік і аудит; 7.03050201 Економічна кібернетика; 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування – термін навчання 1 рік 10 місяців.

Перепідготовка здійснюється за заочною формою навчання. До зарахування допускаються особи, які мають повну вищу освіту. Конкурсне зарахування здійснюється  при обчисленні середнього балу додатка до диплома спеціаліста (магістра).

Підвищення кваліфікаціїздійснюєтьсяза усіма вищенаведеними спеціальностями  та акредитованими напрямами підготовки університету, термін навчання від 2-х тижнів до 3-х місяців.

Після завершення навчання слухачам Центру, які виконали вимоги навчального плану державної атестації видаються документи встановленого зразка (диплом «спеціаліста» (перепідготовка), свідоцтво про підвищення кваліфікації тощо).

МАЄМО ЧЕСТЬ ЗАПРОСИТИ НА НАВЧАННЯ

КОНТАКТНА  ІНФОРМАЦІЯ:

м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, каб. № 224

E-mail: vpk_knu@mail.ru, телефони: (056) 74-31-30

Єдина Країна! Единая Страна!