Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06; Факс: (0564) 74-51-98

www.knu.edu.ua

Кафедра підйомно-транспортних машин

Кафедра підйомно-транспортних машин призначена випусковою зі спеціальності 7.050503 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр-спеціаліст на денній та заочній формі навчання. Для кожного рівня підготовки розроблені навчальний план та освітньо-професійні програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), які затверджені ректором університету і погоджені з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, з інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, з науково-методичною комісією з напряму «Машинобудування».

Завідувачем кафедри є доцент Веснін Артем Вячеславович. 

 Студентам:                                           

 Виробнича практика

Графік консультацій

 Контактна інформація                      

Адреса: м.Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44, корпус № 4.

Єдина Країна! Единая Страна!