Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Геолого-екологічний факультет- V курс

І семестр 2017-2018

ГЗУ-17-1м
ДеньгиОцінка та ринок землі і нерухомості / Паламар А.
ДеньгиСистеми збереження та захисту кадастрової інформації / Паламар А.
ДеньгиСучасні проблеми землеустрою і кадастру / Паламар А.
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Нестеренко О.В.
ДеньгиТехнічні основи геоінформаційних систем міста / Паламар А.
ДеньгиЗаконодавче забезпечення кадастру нерухомості / Паламар А.
ДеньгиУправління земельними ресурсами / Паламар А.
ЕО-17-1м
Проектування та експлуатація очисних споруд та пристроїв / Гацький А.К.
ДеньгиІнтелектуальна власність / Лапшина Д.О.
ДеньгиУправління та поводження з відходами / Кірієнко С.М.
Екологічна паспортизація територій та підприємств / Гацький А.К.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів / Панова С.М.
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Нестеренко О.В.
ДеньгиЕкологічні проблеми природокористування / Кірієнко С.М.
ДеньгиЕкологічне інспектування / Панова С.М.
НЗГ-17-1м
Рудникова геологія /  Блоха В.Д.
Правознавство / Шурупова К.В.
Нетрадиційні види мінеральної сировини / Євтехов В.Д.
ДеньгиПетрохімічні методи в геології / Тіхлівець С.В.
ДеньгиСтруктура рудних полів / Волков О.Г.
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Нестеренко О.В.
ДеньгиПроектування геологорозвідувальних робіт / Стеценко В.В.
Ділова іноземна мова / Георгієва О.П.

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Дипломування (кафедра геодезії)

ЕО-16-1М

Кричу Методика викладання дисциплін за фахом, Панова С.М.
Кричу Оптимізація земної поверхні, Долина О.О.
      Ділова іноземна мова, Зотова-садило О.Ю.
Кричу Методологія і організація наукових досліджень, Бондаренко А.М.
Кричу Педагогіка вищої школи, Бакум З.П.
      Прогресивні напрямки розвитку екології, Бондаренко А.М.

ГЗУ-16-1М

Кричу Методи рішення проектних задач, Сидоренко В.Д.
Кричу Методика викладання технічних дисциплін, Сидоренко В.Д.
Кричу Територіальне планування та прогнозування, Сидоренко В.Д.
Кричу Методологія та методика наукових досліджень, Сидоренко В. Д., Лекція
Кричу Геоінформаційні системи в кадастрових системах та геодезичному виробництві, Новікова О.М.
Кричу Моніторинг та охорона земель, Паламар О..
Кричу Інформаційні технології в наукових дослідженнях, Новікова О.М.

НЗГ-16-1М

Кричу Методика викладання дисицпліни за фахом, Євтехов В.Д.
Кричу Структурна петрологія, Тіхлівець С.В.
Кричу Топомінералогія, Євтєхова Г.В.
Кричу Генетична мінералогія, Євтехов В.Д.
Кричу Мінерально-ресурсна база світу, Харитонов В.М.
Кричу Інженерно-геологічне моделювання, Стеценко В.В.

 

І семестр

ГЗУ-16-1М-C
Законодавче забезпечення кадастру нерухомості, Сидоренко В.Д.
Оцінка та ринок землі і нерухомості, Сидоренко В.Д.
Системи збереження та захисту кадастрової інформації, Сидоренко В.Д.
Сучасні проблеми землеустрою і кадастру, Сидоренко В.Д.
Управління земельними ресурсами, Сидоренко В.Д.
Технічні основи геоінформаційних систем міста, Новікова О.М.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Нестеренко О.В.
ЕО-16-1М-C
Інтелектуальна власність,.
Екологічні проблеми природокористування, Плотніков О.В.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів, Панова С.М.
Проектування та експлуатація очисних споруд та пристроїв, Гацький А.К.
Управління та поводження з відходами, Кірієнко С.М.
Екологічна паспортизація територій та підприємств, Гацький А.К.
Екологічне інспектування, Панова С.М.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Нестеренко О.В.
НЗГ-16-1М-C
Правознавство, Шурупова К.В.
Проектування геологорозвідувальних робіт, Стеценко В.В.
Нетрадиційні види мінеральної сировини, Євтехов В.Д.
Петрохімічні методи в геології, Тіхлівець С.В.
Структура рудних полів, Волков О.Г.
Ділова іноземна мова, Георгієва О.П.
Рудникова геологія, Блоха В.Д.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Нестеренко О.В.

Єдина Країна! Единая Страна!