Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Геолого-екологічний факультет- IV курс

І семестр 2017-2018

ЕО-14-1
ДеньгиРадіоекологія / Березовський А.
ДеньгиМоделювання в екології / Бондаренко А.М.
Методи розрахунку викидів шкідливих речовин / Гацький А.К.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці / Домнічев М.В.
ДеньгиРекультивація земної поверхні / Долина О.О.
ДеньгиГідрологія з основами гідроекології / Стеценко В.В.
ІГ-14-1-2
Вища геодезія / Мазикіна О.Б.
ДеньгиФотограмметрія та дистанційне зондування /  Куліковська О.Є.
ДеньгиСупутникова геодезія / Новікова О.М.
Геодезичні навігаційні системи /  Куліковська О.Є.
ДеньгиОснови землевпорядкування і кадастру /  Хлиповка Є.Г.
Інженерна геодезія / Сергєєва М.П.
Безпека життєдіяльності та основи охорони працi /
РР-14
ДеньгиГеологія родовищ КК / Харитонов В.М.
ДеньгиМетоди геологічної зйомки / Волков О.Г.
ДеньгиПошуки та розвідка корисних копалин / Стеценко В.В.
ДеньгиОрганізація геологорозвідувальних робіт /  Кравцов О.В.
Методи досліджень мінеральних речовин / Харитонов В.М.
ДеньгиКомп'ютерне моделювання в геології / Євтехов В.Д.
Екологічна геологія / Смірнова Г.Я.
ДеньгиПрикладна мінералогія / Трунін О.М.

 

 

 

 

----------------------------

ІГ-13-1 / ІГ-13-2

Кричу Основи землевпорядкування і кадастру, Хлиповка Є.Г.
Кричу Організація і управління виробництвом, Кутова Н.Г.
Кричу Геоінформаційні системи і бази даних, Новікова О.М.
      Вища геодезія, Мазикіна О.Б.
      Картографія, Новікова О.М.
Кричу Інженерні вишукування, Бешевець В.В.
      Інженерна геодезія, Сергєєва М.П.

ЕО-13-1

Кричу Рекультивація земної поверхні, Долина О.О.
Кричу Моделювання в екології, Бондаренко А.М.
      Методи розрахунку викидів шкідливих речовин, Гацький А.К.
Кричу Обладнання захисту біосфери від шкідливих викидів, Гацький А.К.
Кричу Екологія людини, Долина О.О.

РР-13

Кричу Корисні копалини України, Тіхлівець С.В.
Кричу Економічна геологія, Стеценко В.В.
Кричу Родовища мінеральної сировини, Харитонов В.М.
Кричу Пошуки та розвідка корисних копалин, Стеценко В.В.
Кричу Металогенія, Євтехов В.Д.
Кричу Родовища мінеральної сировини, Харитонов В.М.
Кричу Регіональна геологія, Волков О.Г.

 

 

І семестр

ЕО-13-1

Методи розрахунку викидів шкідливих речовин, Гацький А.К.
Організація управління в екологічній діяльності, Долина О.О.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Домнічев М.В.
Моделювання в екології, Кірієнко С.М.
Фізіологія та промислова патологія людини, Кірієнко С.М.
Рекультивація земної поверхні, Долина О.О.
РР-13
Комп'ютерне моделювання в геології, Стеценко В.В.
Екологічна геологія, Смірнова Г.Я.
Організація геологорозвідувальних робіт, Калініченко О.В.
Методи геологічної зйомки, Волков О.Г.
Геологія родовищ КК, Харитонов В.М.
Пошуки та розвідка корисних копалин, Стеценко В.В.
Методи досліджень мінеральних речовин, Харитонов В.М.
Прикладна мінералогія, Трунін О.М.
ІГ-13-1-2
Супутникова геодезія, Новікова О.М.
Інженерна геодезія, Сергєєва М.П.
Основи землевпорядкування і кадастру, Хлиповка Є.Г.
Фотограмметрія та дистанційне зондування, Куліковська О.Є.
Вища геодезія, Мазикіна О.Б.
Геодезичні навігаційні системи, Куліковська О.Є.

Єдина Країна! Единая Страна!