Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Факультет інформаційних технологій - V курс

І семестр 2017-2018

АКІТ-17-1м
ДеньгиПроектування комп'ютерно-інтегрованих систем / Тиханський М.П.
ДеньгиСпеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування / Рубан С.А.
Цивільний захист та охорона праці в галузі /  Пищикова О.В.
ДеньгиАдаптивні та робастні системи / Єфіменко Л.І.
ДеньгиІнтелектуальні системи / Тиханський М.П.
Ділова іноземна мова /  Бондар І.Г., Голівер Н.О.
ДеньгиНауково-дослідна робота студентів / Моркун Н.В.
АКІТ-17-1м-прх
ДеньгиАвтоматизація технологічних процесів та виробництв / Савицький О.І.
ДеньгиТехнічна діагностика і надійність систем / Тиханський М.П.
ДеньгиІдентифікація та моделювання об'єктів автоматизації / Рубан С.А.
ДеньгиКонтролери та їх програмне забезпечення / Савицький О.І.
ДеньгиЕлектроніка та мікросхемотехніка / Маринич І.А.
ДеньгиТехнологічні вимірювання та прилади / Харламенко В.Ю.
ДеньгиЛюдино-машинні інтерфейси / Рубан С.А.
Теорія автоматичного керування / Шолох С.М.
ІПЗ-17-1м
Розробка і дослідження інформаційних систем / Котов І.А.
ДеньгиТехнології проектування та створення сучасних корпоративних систем / Карабут Н.О.
Цивільний захист та охорона праці в галузі/ Пищикова О.В.
Моделювання процесів металургійної та гірничорудної промисловості / Азарян А.А.
Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва CAD/CAM-системи / Зубкевич В.Ю.
Ділова іноземна мова / Шалацька Г.
ДеньгиІнженерія ПЗ для паралельних та розподілених систем / Стрюк А.М.
КІ-17-1м
Ділова іноземна мова/ Шалацька Г.
Дослідження мережних інформаційних технологій / Сьомочкина С
ДеньгиПсихологія управління / Тарасова О.В.
ДеньгиГлобальні комп'ютерні мережі / Чубаров В.А.
Науково-дослідна робота студентів / Купін А.І.
ДеньгиПроектування комп'ютерних систем та мереж / Сьомочкина С.
ПОКТ-17-1м
ДеньгиУправління ресурсами / Вдовиченко І.Н.
ДеньгиМетодика викладання у вищій школі / Бакум З.П.
ДеньгиІнноваційні технології в освіті / Семеріков С.О.
ДеньгиІнноваційні технології в галузі / Семеріков С.О.
ДеньгиСистемний аналіз / Моркун Н.В.
ДеньгиПедагогічний коучинг / Сулима Т.С.
ДеньгиТеорія і практика експерименту / Хоцкіна С.М.
УП-17-1м
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Пищикова О.В.
ДеньгиУправління інноваціями / Завсєгдашня І.В.
ДеньгиЕкономіко-математичні моделі та методи в прийнятті управлінських рішень / Завсєгдашня І.В.
ДеньгиПлануванння і контроль проекту з використанням інформаційних технологій / Попов С.О.
ДеньгиПсихологія управлінської діяльності / Тарасова О.В.
ДеньгиПрийняття проектних рішень / Завсєгдашня І.В.
ДеньгиПроектний аналіз / Завсєгдашня І.В. 

 

 

 

--------------------------------

АКІТ-16-1М

Кричу Методи активного експерименту, Лобов В.Й.
Кричу Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем, Тиханський М.П.
Кричу Педагогіка вищої школи, Бакум З.П.
Кричу Імітаційне моделювання, Єфіменко Л.І.
Кричу Адаптивні та робасті системи, Єфіменко Л.І.
Кричу Екологічно сталий розвиток промисловості, Шолох С.М.
Кричу Інтелектуальна власність, Назаренко Н..

КІ-16-1М

Кричу Математичне моделювання, Вдовиченко І.Н.
Кричу Педагогіка вищої школи, Бакум З.П.
      Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту, Купін А.І.
Кричу Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях, Назаренко Н..

ІПЗ-16-1М

Кричу Методи обробки експериментальних даних та планування експерименту, Константінов Г.В.
Кричу Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень, Котов І.А.
Кричу Методика викладання дисицпліни за фахом, Сулима Т.С.
Кричу Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях, Азарян А.А.
Кричу Технологія хмарних обчислень, Стрюк А.М.
Кричу Основи наукових досліджень, Азарян А.А.

ПОКТ-16-1М

Кричу Менеджмент освіти, Тарасова О.В.
Кричу Інноваційні технології в освіті, Семеріков С.О.
Кричу Інноваційні технології в галузі, Семеріков С.О.
Кричу Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності, Савченко А.Л.
      Психологія вищої школи, Тарасова О.В.

УП-16-1М

Кричу Соціальна та екологічна безпека управлінської діяльності,Мовчан О.Г.
Кричу Управління сталим розвитком промислових регіонів, Завсєгдашня І.В.
Кричу Організація та методи наукових досліджень,Завсєгдашня І.В.
Кричу Стратегічний менеджмент в проектах, програмах і портфелях проектів, Попов С.О.
Кричу Аналіз і реінжиніринг бізнес процесів інформаційних систем, Попов С.О.
Кричу Теорія і практика бізнес-планування, Попов С.О.
Кричу Сучасні засоби розробки інтерактивних проектів, Попов С.О.
Кричу Управління проектними ризиками, Завсєгдашня І.В.

УП-16-1С

Кричу Соціальна та екологічна безпека управлінської діяльності, Мовчан О.Г.
Кричу Виконання проектних дій,Попов С.О.
Кричу Інформаційні технології та ресурси в управлінні проектами, Завсєгдашня І.В.
Кричу Сучасні засоби розробки інтерактивних проектів, Попов С.О.

 

І семестр

АКІТ-16-1М-C
Інтелектуальні системи, Тиханський М.П.
Адаптивні та робасті системи, Єфіменко Л.І.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем, Тиханський М.П.
Спеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування, Рубан С.А.
Науково-дослідна робота студентів, Савицький О.І.
КІ-16-1М-C
Науково-дослідна робота студентів, Купін А.І.
Глобальні комп'ютерні мережі, Чубаров В.А.
Проектування комп'ютерних систем та мереж, Сьомочкина С.
Дослідження мережних інформаційних технологій, Вдовиченко І.Н.
Комп'ютерні системи штучного інтелекту, Купін А.І.
Мережні інформаційні технології, Музика І.О.
Інтелектуальна власність
ПОКТ-16-1М-C
Теорія і практика експерименту, Хоцкіна С.М.
Інноваційні технології в галузі, Сулима Т.С.
Педагогічний коучинг, Тарасова О.В.
Інноваційні технології в освіті, Бакум З.П.
Методика викладання у вищій школі, Бакум З.П.
Системний аналіз, Шолох С.М.
Управління ресурсами, Вдовиченко І.Н.
УП-16-1М-C
Економіко-математичні моделі та методи в прийнятті управлінських рішень, Моркун Н.В.
Плануванння і контроль проекту з використанням інформаційних технологій, Попов С.О.
Прийняття проектних рішень, Завсєгдашня І.В.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Психологія управлінської діяльності, Тарасова О.В.
Проектний аналіз, Завсєгдашня І.В.
Управління інноваціями, Моркун Н.В.
ІПЗ-16-1М-C
Сучасні системи автоматизації проектування та виробництва CAD/CAM-системи, Зубкевич В.Ю.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Моделювання процесів металургійної та гірничорудної промисловості, Азарян А.А.
Інженерія ПЗ для паралельних та розподілених систем, Стрюк А.М.
Технології проектування та створення сучасних корпоративних систем, Коваль М.В.
Розробка і дослідження інформаційних систем, Котов І.А.

 

Єдина Країна! Единая Страна!