Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Факультет інформаційних технологій - II курс

І семестр 2017-2018

АКІТ-16-1
ДеньгиЕлектроніка та мікросхемотехніка / Маринич І.А.
ДеньгиЕлементи автоматики та електромеханіка / Маринич І.А.
ДеньгиПрикладне програмування / Рубан С.А.
Вища математика / Рашевський М.О.
Філософія / Капіца В.Ф.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) /  Кругленко Л.В.
ДеньгиЧислові методи / Шолох С. М.
ІПЗ-16-1
Алгоритми та структури даних / Рибальченко О.Г.
Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Бондар І. Г.,Шалацька Г.
Об'єктно-орієнтоване програмування / Котов І.А.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці / Янова Л.О.
Теорія ймовірностей і математична статистика / Словак К.І.
Філософія / Капіца В.Ф.
Дискретні структури / Стрюк А.М.
ІПЗ-16-2
Алгоритми та структури даних/ Рибальченко О.Г.
Англійська мова (за професійним спрямуванням)/ Бондар І.Г., Костюк С.С.
Об'єктно-орієнтоване програмування/ Котов І.А.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці/ Янова Л.О.
Дискретні структури/ Стрюк А.М.
Теорія ймовірностей і математична статистика/ Словак К.І.
Філософія / Капіца В.Ф.
ІПЗ-17-1ск
Англійська мова (за професійним спрямуванням)/ Шалацька Г.
Програмування Інтернет / Трачук А.А.
Об'єктно-орієнтоване програмування/ Котов І.А.
Основи програмування / Рибальченко О.Г.
Алгоритмізація обчислювальних процесів / Рибальченко О.Г.
Філософія  / Комісаренко А.М.
Архітектура комп'ютерів / Зубкевич В.Ю.
КІ-16-1
Ділова іноземна мова / Бондар І.Г.,Костюк С.С.
ДеньгиОб'єктно-орієнтоване програмування / Музика І.О.
Теорія ймовірностей і математична статистика/ Словак К.І.
Комп'ютерна логіка / Маркова О.М.
Архітектура комп'ютерів / Кумченко Ю.О.
ДеньгиТеорія електричних і магнітних кіл / Рожненко Ж.Г.
КІ-16-2
Ділова іноземна мова / Бондар І.Г., Шалацька Г.
ДеньгиОб'єктно-орієнтоване програмування/  Музика І.О.
Теорія ймовірностей і математична статистика/ Словак К.І.
Комп'ютерна логіка/ Маркова О.М.
Архітектура комп'ютерів / Кумченко Ю.О.
ДеньгиТеорія електричних і магнітних кіл / Рожненко Ж.Г.
КН-16-1
ДеньгиКомп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів / Суворов О.І.
ДеньгиОб'єктно-орієнтоване програмування / Суворов О.І.
ДеньгиДискретна математика / Тронь В.В.
Теорія ймовірностей,ймовірнісні процеси і математична статистика / Словак К.І.
ДеньгиЕлектротехніка та електроніка / Лобов В.Й.
ДеньгиТехнічні засоби передачі інформації / Суворов О.І.
ПО-16-1
ДеньгиТеорія автоматичного управління / Шолох С.М.
Інженерна та комп'ютерна графіка / Дворніков В.А.
Психологія / Тарасова О.В.
Ділова іноземна мова / Шалацька Г.
ДеньгиПрофесійна педагогіка / Хоцкіна С.М.
ДеньгиВзаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання / Барановська М.Л.
ПО-17-1ск
ДеньгиТеорія автоматичного управління / Шолох С.М.
Теоретичні основи електротехніки / Ільченко О.В.
ДеньгиТеоретико-правові основи освіти / Хоцкіна С.М.
Фізика / Єчкало Ю.В.
Психологія / Тарасова О.В.
ДеньгиОснови науково-педагогічних досліджень / Хоцкіна С.М.
Вища математика / Кіяновська Н.М.
ДеньгиІнформатика та обчислювальна техніка / Ткачук В.В.

 

-------------------------------------------------------------------

КН-15-1

      Філософія, Капіца В.Ф.
Кричу Економіка та бізнес, Завсєгдашня І.В.
Кричу Організація баз даних та знань, Моркун Н.В.
      Іноземна мова професійного спрямування, Бондар І.Г.
Кричу Математичні методи дослідження операцій, Попов С.О.
Кричу Комп'ютерні мережі, Чубаров В.А.

КСМ-15-1 / КСМ-15-2

      Філософія, Капіца В.Ф.
Кричу Дискретна математика, Рашевський М.О.
      Ділова іноземна мова, Кругленко Л.В.
      Комп'ютерна електроніка, Федотов В.О.
Кричу Комп'ютерна схемотехніка, Іщенко М.О.
      Алгоритми та методи обчислень, Жосан А.А.
Кричу Архітектура комп'ютерів, Іщенко М.О.

ПЗАС-15-1

      Безпека програм та даних, Стрюк А.М.
      Архітектура комп'ютерів, Зубкевич В.Ю.
Кричу Архітектура та проектування програмного забезпечення, Трачук А.А.
Кричу Об'єктно-орієнтоване програмування, Котов І.А.
      Англійська мова (за професійним спрямуванням), Костюк С.С., Шалацька Г..
Кричу Розробка програм на платформі .NET, Головко О..

СУА-15-1

      Філософія, Капіца В.Ф.
Кричу Комп'ютерна електроніка, Маринич І.А.
      Іноземна мова за професійним спрямуванням, Бондар І.Г., Шалацька Г..
Кричу Теорія інформаційних процесів, Рубан С.А.
      Програмування, Тронь В.В.
Кричу Операційні системи, Рубан С.А.

ІПЗ-16-1СК

Кричу Архітектура та проектування програмного забезпечення,Трачук А.А.
Кричу Об'єктно-орієнтоване програмування, Котов І.А.
      Безпека програм та даних, Стрюк А.М.
Кричу Розробка програм на платформі .NET,Головко О..
      Дискретні структури, Козикова Т..
      Англійська мова (за професійним спрямуванням), Кругленко Л.В.

ПН-15-1
      Філософія, Капіца В.Ф.,
Кричу Комп'ютерне документознавство, Ткачук В.В.
Кричу Професійна педагогіка, Сулима Т.С.
      Психологія, Тарасова О.В.
Кричу Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів, Іщенко М.О.
Кричу Технології програмування, Козиков А.В.

 

І семестр

КН-15-1

Дискретна математика, Моркун Н.В.
Електротехніка та електроніка, Лобов В.Й.
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів, Суворов О.І.
Теорія ймовірностей , ймовірнісні процеси і математична статистика, Тищенко С.В.
Об’єктно-орієнтоване програмування, Суворов О.І.
КСМ-15-1(2)
Об'єктно-орієнтоване програмування, Музика І.О.
Архітектура комп'ютерів, Іщенко М.О.
Комп'ютерна логіка, Іщенко М.О.
Теорія ймовірностей та математична статистика, Ковальчук Т.М.
Теорія електричних і магнітних кіл, Рожненко Ж.Г.
ПЗАС-15-1
Теорія ймовірностей та математична статистика, Кіяновська Н.М.
Дискретні структури, Козикова Т.
Філософія, Капіца В.Ф.
Програмування Інтернет, Трачук А.А.
Англійська мова (за професійним спрямуванням), Корнієнко В. В., Костюк С.С.
Об’єктно-орієнтоване програмування, Котов І.А.
ПН-15-1
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, Дубровський С.С.
Інформатика та практикум на ЕОМ, Ткачук В.В.
Психологія, Тарасова О.В.
Професійна педагогіка, Сулима Т.С.
Основи науково-педагогічних досліджень, Хоцкіна С.М.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Лапшин О.Є.
Інженерна та комп'ютерна графіка, Дворніков В.А.
СУА-15-1
Вища математика, Словак К.І.
Архітектура комп'ютерних систем, Лобов В.Й.
Теорія систем та системний аналіз, Рубан С.А.
Іноземна мова за професійним спрямуванням, Бондар І.Г., Корнієнко В.В.
Основи метрології, Харламенко В.Ю.
Комп'ютерна електроніка, Маринич І.А.

 

Єдина Країна! Единая Страна!