Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Факультет інформаційних технологій - II курс

ІІ семестр

КН-15-1

      Філософія, Капіца В.Ф.
Кричу Економіка та бізнес, Завсєгдашня І.В.
Кричу Організація баз даних та знань, Моркун Н.В.
      Іноземна мова професійного спрямування, Бондар І.Г.
Кричу Математичні методи дослідження операцій, Попов С.О.
Кричу Комп'ютерні мережі, Чубаров В.А.

КСМ-15-1 / КСМ-15-2

      Філософія, Капіца В.Ф.
Кричу Дискретна математика, Рашевський М.О.
      Ділова іноземна мова, Кругленко Л.В.
      Комп'ютерна електроніка, Федотов В.О.
Кричу Комп'ютерна схемотехніка, Іщенко М.О.
      Алгоритми та методи обчислень, Жосан А.А.
Кричу Архітектура комп'ютерів, Іщенко М.О.

ПЗАС-15-1

      Безпека програм та даних, Стрюк А.М.
      Архітектура комп'ютерів, Зубкевич В.Ю.
Кричу Архітектура та проектування програмного забезпечення, Трачук А.А.
Кричу Об'єктно-орієнтоване програмування, Котов І.А.
      Англійська мова (за професійним спрямуванням), Костюк С.С., Шалацька Г..
Кричу Розробка програм на платформі .NET, Головко О..

СУА-15-1

      Філософія, Капіца В.Ф.
Кричу Комп'ютерна електроніка, Маринич І.А.
      Іноземна мова за професійним спрямуванням, Бондар І.Г., Шалацька Г..
Кричу Теорія інформаційних процесів, Рубан С.А.
      Програмування, Тронь В.В.
Кричу Операційні системи, Рубан С.А.

ІПЗ-16-1СК

Кричу Архітектура та проектування програмного забезпечення,Трачук А.А.
Кричу Об'єктно-орієнтоване програмування, Котов І.А.
      Безпека програм та даних, Стрюк А.М.
Кричу Розробка програм на платформі .NET,Головко О..
      Дискретні структури, Козикова Т..
      Англійська мова (за професійним спрямуванням), Кругленко Л.В.

ПН-15-1
      Філософія, Капіца В.Ф.,
Кричу Комп'ютерне документознавство, Ткачук В.В.
Кричу Професійна педагогіка, Сулима Т.С.
      Психологія, Тарасова О.В.
Кричу Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів, Іщенко М.О.
Кричу Технології програмування, Козиков А.В.

 

І семестр

КН-15-1

Дискретна математика, Моркун Н.В.
Електротехніка та електроніка, Лобов В.Й.
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів, Суворов О.І.
Теорія ймовірностей , ймовірнісні процеси і математична статистика, Тищенко С.В.
Об’єктно-орієнтоване програмування, Суворов О.І.
КСМ-15-1(2)
Об'єктно-орієнтоване програмування, Музика І.О.
Архітектура комп'ютерів, Іщенко М.О.
Комп'ютерна логіка, Іщенко М.О.
Теорія ймовірностей та математична статистика, Ковальчук Т.М.
Теорія електричних і магнітних кіл, Рожненко Ж.Г.
ПЗАС-15-1
Теорія ймовірностей та математична статистика, Кіяновська Н.М.
Дискретні структури, Козикова Т.
Філософія, Капіца В.Ф.
Програмування Інтернет, Трачук А.А.
Англійська мова (за професійним спрямуванням), Корнієнко В. В., Костюк С.С.
Об’єктно-орієнтоване програмування, Котов І.А.
ПН-15-1
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, Дубровський С.С.
Інформатика та практикум на ЕОМ, Ткачук В.В.
Психологія, Тарасова О.В.
Професійна педагогіка, Сулима Т.С.
Основи науково-педагогічних досліджень, Хоцкіна С.М.
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Лапшин О.Є.
Інженерна та комп'ютерна графіка, Дворніков В.А.
СУА-15-1
Вища математика, Словак К.І.
Архітектура комп'ютерних систем, Лобов В.Й.
Теорія систем та системний аналіз, Рубан С.А.
Іноземна мова за професійним спрямуванням, Бондар І.Г., Корнієнко В.В.
Основи метрології, Харламенко В.Ю.
Комп'ютерна електроніка, Маринич І.А.

 

Єдина Країна! Единая Страна!