Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Факультет економіки та управління бізнесом - V курс

І семестр 2017-2018

ЕП-17-1м
ДеньгиІнноваційний розвиток підприємства / Турило А.А.
Контролінг / Ільченко В.О.            ЕП-17-1м
ДеньгиУправління проектами / Поліщук І.Г.
Економічне управління підприємством / Пасічник Н. В.
ДеньгиПрикладна економетрика / Короленко О.Б.
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Пищикова О В.
Ділова іноземна мова / Соколова С.В.
МЛЗЕД-17-1м
ДеньгиУправління корпораціями / Арутюнян А.Р.
ДеньгиМетодологія і організація наукових досліджень / Ртищев С.А.
Менеджмент ЗЕД / Арутюнян А.Р.
Інформаційні системи і технології в менеджменті / Варава А.А.
Стратегічний аналіз / Варава А.А.
ДеньгиСистеми захисту інформації в менеджменті / Варава А.А.
Ділова іноземна мова / Соколова С.В.
ДеньгиІнтелектуальна власність / Янова Л.О.
МОБА-17-1м
ДеньгиУправління корпораціями / Арутюнян А.Р.
Ділове адміністрування / Афанасьєв І.Є.
ДеньгиМетодологія і організація наукових досліджень / Ртищев С.А.
Інформаційні системи і технології в менеджменті / Варава А.А.
Стратегічний аналіз / Варава А.А.
ДеньгиСистеми захисту інформації в менеджменті / Варава А.А.
Ділова іноземна мова/ Кірлаш М.П.
ДеньгиІнтелектуальна власність / Янова Л.О.
МОБА-17-1м-прх
ДеньгиОрганiзацiя та планування діяльності підприємства /  Ртищев С.А.
ДеньгиМаркетинг /  Кравцов О.В.
ДеньгиМетоди прийняття управлінських рішень / Єлізаров І.Г.
Логістика / Варава А.А.
ДеньгиСтратегічне управління / Варава Л.М.
ДеньгиЕкономічний аналіз діяльності підприємств / Ртищев С.А.
ДеньгиОснови економіки та менеджменту / Довгаль І.В.
ПМ-17-1м
ДеньгиІнноваційний розвиток підприємства / Турило А.А.
Фінансовий аналіз / Молодецька О.М.
Аудит і оцінювання управлінської діяльності / Кругла Н.М.
Податковий контроль та аудит / Кругла Н.М.
Податковий менеджмент /  Буркова Л.А.
Організація діяльності державних посадових осіб / Шовгеля О.М.
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Пищикова О В.
ПУА-17-1м
Керівник адміністративної служби / Міщук Є.В.          
Державне та регіональне управління / Адамовська В.С.
Аудит і оцінювання управлінської діяльності / Кругла Н.М.
Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності / Єлізарова К.
Організація діяльності державних посадових осіб / Шовгеля О.М.
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Пищикова О В.
Ф-17-м
ДеньгиІнноваційний розвиток підприємства / Турило А.А.
ДеньгиУправління фінансовими результатами підприємства / Турило А.А.
Менеджмент інтелектуальної власності / Корнух О.В.
Фінансовий менеджмент / Турило А.М.
Банківський менеджмент / Короленко Р.В.
Цивільний захист та охорона праці в галузі / Пищикова О В.
Ділова іноземна мова / Соколова С.В.

 

 

 

 

------------------------------------------------

ЕП-16-1М

      Конкурентоспроможність підприємства, Астаф'єва К.О.
      Моделювання економічних процесів, Буханець В.В.
      Інтелектуальний бізнес та власність, Паустовська Т.І.
      Економіко-правове забезпечення підприємництва, Шахно А.Ю.
Кричу Соціальна відповідальність, Ярова А.Б.
Кричу Глобальна економіка, Кравченко Н.В.

ЕП-16-1С

Кричу Організація підприємницької діяльності, Темченко Г.В.
Кричу Управління людським капіталом підприємства, Буханець В.В.
Кричу Креативний розвиток підприємництва, Буханець В.В.
Кричу Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування, Астаф'єва К.О.

ЗЕД-16-1М

Кричу Міжнародне приватне право, Єлізаров І.Г.
Кричу Інтелектуальна власність, Янова Л.О.
Кричу Вища освіта і Болонський процес, Хоцкіна С.М.
Кричу Методологія і організація наукових досліджень, Ртищев С.А.
Кричу Системи захисту інформації у менеджменті ЗЕД, Варава А.А.
      Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Арутюнян А.Р.
      Ділова іноземна мова, Костіна Л.С.

МЕО-16-1М

Кричу Антимонопольний контроль і регулювання, Афанасьєв І.Є.
Кричу Інтелектуальна власність, Янова Л.О.
Кричу Вища освіта і Болонський процес, Хоцкіна С.М.
Кричу Методологія і організація наукових досліджень, Ртищев С.А.
Кричу Ситуаційний менеджмент, Афанасьєв І.Є.
Кричу Управління економічними ризиками, Афанасьєв Є.В.
Кричу Системи захисту інформації в організації, Варава А.А.

ПМ-16-1М

Кричу Організація бухгалтерського обліку, Шура Н.О.
      Податковий облік, Кругла Н.М.
      Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Брадул О.М.
Кричу Проектний менеджмент, Лобов С.П.
Кричу Соціальна відповідальність, Ярова А.Б.
Кричу Глобальна економіка, Кравченко Н.В.

ПМ-16-1С

Кричу Облік ЗЕД та митна справа, Єлізарова К.С.
     Організація діяльності державних посадових осіб, Міщук Є.В.
     Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Брадул О.М.
Кричу Проектний менеджмент, Лобов С.П.
     Податковий менеджмент, Буркова Л.А.

ПУА-16-1М

Кричу Публічне адміністрування, Шура Н.О.
Кричу Корпоративне управління, Варава Л.М.
Кричу Проектний менеджмент, Лобов С.П.
Кричу Соціальна відповідальність, Ярова А.Б.
     Ділова іноземна мова, Кірлаш М.П.
     Фінансовий аналіз, Нусінов В.Я.

Ф-16-1М

Кричу Податковий менеджмент, Корнух О.В.
Кричу Страховий менеджмент, Адаменко М.В.
      Ринок фінансових послуг, Капітула С.В.
      Фінансова стратегія підприємства, Короленко С.М.
Кричу Соціальна відповідальність, Ярова А.Б.
Кричу Глобальна економіка, Кравченко Н.В.

І семестр

ЕП-16-1М-С
Інноваційний розвиток підприємства, Турило А.А.
Стратегічне управління підприємством та фінансовий менеджмент, Темченко О.А.
Контролінг, Ільченко В.О.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Управління ефективністю фірми II, Пасічник Н.В.
Управління потенціалом та економічна діагностика підприємства, Буханець В.В.
Ділова іноземна мова, Костіна Л.С.
Прикладна економетрика, Поліщук І.Г.
Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств, Астаф'єва К.О.
Управління проектами, Поліщук І.Г.
Економічне управління підприємством, Пасічник Н.В.
ЗЕД-16-1М-С
Міжнародний маркетінг, Крутов Г.В.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Стратегічний аналіз, Варава Л.М.
Інформаційні системи та технології в управлінні ЗЕД, Крутов Г.В.
Ділова іноземна мова, Бондаренко Т.Г.
Міжнародний економічний аналіз, Ртищев С.А.
Менеджмент ЗЕД, Арутюнян А.Р.
МЕО-16-1М
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Ділове адміністрування, Щекович О.С.
Інформаційні системи та технології в управлінні організацією, Варава А.А.
Управління потенціалом підприємств ГМК, Афанасьєв Є.В.
Публічне адміністрування, Щекович О.С.
Організація праці менеджера, Щекович О.С.
ПУА-16-1М
Державне та регіональне управління, Адамовська В.С.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності, Молодецька О.М.
Керівник адміністративної служби, Міщук Є.В.
Організація діяльності державних посадових осіб, Міщук Є.В.
Аудит і оцінювання управлінської діяльності, Кругла Н.М.
Ф-16-1М-С
Інноваційний розвиток підприємства, Турило А.А.
Управління фінансовими результатами підприємства, Кашубіна Ю.Б.
Цивільний захист та охорона праці в галузі, Пищикова О.В.
Банківський менеджмент, Короленко Р.В.
Ділова іноземна мова, Костіна Л.С.
Менеджмент інтелектуальної власності, Корнух О.В.
Фінансовий менеджмент, Адаменко М.В.

Єдина Країна! Единая Страна!