Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Підготовка до вступу за ступенем "бакалавр" на базі ОКР "молодший спеціаліст"

   Графік проведення додаткових вступних випробувань

       до ДВНЗ "Криворізький національний університет" 

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем «бакалавр» вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» проводиться в такі строки:  

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

 Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

о 18.00 годині

24 липня 2017 року

Строки проведення фахового вступного випробування

25 липня – 31 липня 2017 року

25 липня – 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

1 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

1 серпня 2017 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

о 18 годині

5 серпня 2017 року

о 18 годині

5 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12 години

 7 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

 7 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2017 року

не пізніше

30 вересня 2017 року

               Вступники особисто подають до Приймальної комісії:

- заяву на ім'я ректора про вступ до університету, у якій вказують обраний освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки (спеціальність), факультет та форму навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком (за особистим вибором оригінал або завірену копію);

- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

- документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або інший документ, який засвідчує особу та громадянство.

На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ,  додатка до нього та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

   П Р О Г Р А М И  П І Д Г О Т О В К И           

015

 Професійна освіта. Електромеханіка.  

 Професійна освіта. Компютерні технології.

 Основи педагогіки та психології (програма співбесіди)

051

 Економіка

 Основи економіки (програма співбесіди)

076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Основи економіки (програма співбесіди)

071

 Облік і оподаткування

  Основи бухгалтерського обліку (програма співбесіди)

281

 Публічне управління та адміністрування

 Основи адміністрування (програма співбесіди)

072

 Фінанси, банківська справа та страхування

  Основи фінансів (програма співбесіди)

073

 Менеджмент

 Основи менеджменту (програма співбесіди)

101

  Екологія

  Основи екології (програма співбесіди)

103

 Науки про Землю (геологія)

 Основи геології (програма співбесіди)

121

   Інженерія програмного забезпечення

   Основи програмного забезпечення (програма співбесіда)

122

   Комп'ютерні науки 

   Основи інформаційних технологій (програма співбесіди)

123

  Комп’ютерна інженерія

  Основи комп'ютерної інженерії (програма співбесіди)

131

      Прикладна механіка 

      Основи механіки (програма співбесіди)

133

  Галузеве машинобудування

  Основи машинобудування (програма співбесіди)

136

   Металургія

  Основи металургії (програма співбесіди)

141

    Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка    

    Основи електротехніки (програма співбесіди)

144

    Теплоенергетика

    Основи енергетики (програма співбесіди)

151

    Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

   Основи автоматизації (програма співбесіди)

184

      Гірництво

     Основи гірництва (програма співбесіди)

192

      Будівництво та цивільна інженерія

      Основи будівництва (програма співбесіди)

193

      Геодезія та землеустрій  

     Основи геодезії (програма співбесіди)

274

    Автомобільний транспорт 

   Основи автомобільного транспорту (програма співбесіди)

275

   Транспортні технології (автомобільний транспорт)   

    Основи транспортних технологій (програма співбесіди)

Єдина Країна! Единая Страна!