1.     РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИВОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

2.     Волоконно-оптичний пристрій для спостережень зміщення гірських порід

3.     МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ ДЛЯ СУХОГО ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД

4.     ГІС МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ МІСТА

5.     ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ РЕГІОНУ

6.     ГІС МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ МІСТА

7.     ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛІННЯ ЕКСТРЕНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ

8.     МОБІЛЬНА КАРОТАЖНА СТАНЦІЯ “КАР'ЄР-КРИВБАС”

9.     КОМПЛЕКСНИЙ ПРИСТРІЙ (ПАКС-4М-1)

10.  СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВМІСТУ ЗАЛІЗА МАГНІТНОГО НА КОНВЕЄРІ ДЖМ-К.

11.  ПЕРЕНОСНИЙ АНАЛІЗАТОР ЗАЛІЗА МАГНІТНОГО (ПАКС-4МК)

12.  СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ І ВАГИ ГІРНИЧОЇ МАСИ НА КОНВЕЙЄРІ (НАКС-ПК)

13.  АНАЛІЗАТОР ПОРОШКОВИХ ПРОБ (ПАП-1)

14.  ДАТЧИК ЗАЛІЗА ДЖ-1

15.  АНАЛІЗАТОР МАГНІТНОГО ЗАЛІЗА (ДЖМ-3)

16.  Водоповітряна ежекторна установка ВЕУ для пилогазоподавлення при вибухових роботах у тупикових виробках

17.  ЛІЧИЛЬНИК ВИБУХІВ

18.  ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС

19.  АЗЕРНИЙ ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ШАХТНИЙ ДАЛЬНОМІР (КВАНТ -1)

20.  ГЕОДЕЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕННЯ ХОДОВИХ КОЛІС МОСТОВИХ КРАНІВ

21.  ПРИЛАД ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ, ЗЙОМКИ І ВИНЕСЕННЯ ГЛИБОКИХ СВЕРДЛОВИН У НАТУРУ

22.  ДЕФОРМОМЕТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ НАПРУЖЕНЬ У МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД

23.  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД

24.  ЗНЕПИЛЮВАЧ-КЛАСИФІКАТОР

25.  СПОСІБ ЗНЕПИЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

26.  ТЕХНОЛОГІЯ БОРОТЬБИ З ПИЛОМ НА ДІЮЧИХ ХВОСТОСХОВИЩАХ

27.  РЕПЕРНА СИСТЕМА

28.  ЗВУКОПОГЛИНАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

29.  МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА» (МІС ПМД)

30.  ЖИВИЛЬНИКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

31.  ЖИВИЛЬНИКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

32.  ВІБРАЦІЙНІ ЖИВИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

33.  ГРОХОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

34.  ГРОХОТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

35.  РОТОРНІ ЗМІШУВАЧІ СР

36.  ЛІНІЯ БРИКЕТУВАННЯ ДРІБ'ЯЗКУ ФЕРОСПЛАВІВ

37.  ДРОБАРКА КОКСУ ВАЛОК ДВ- 0,65

38.  ЛІНІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОМАСЛЕНОЇ ОКАЛИНИ

39.  ТЕХНОЛОГІЯ СЕЛЕКТИВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ПОЛІМІНЕРАЛЬНИХ ТИТАНОВМІСНИХ КОРІННИХ РУД

40.  НОВІ КОНСТРУКЦІЇ ОБЛАДНАННЯ СЕПАРАТОРА З МОДУЛЯМИ НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ ДЛЯ СУХОЇ МАГНІТНОЇ СЕПАРАЦІЇ ТОНКОПОДРІБНЕНИХ РУД

41.  ТЕХНОЛОГІЯ ЗБАГАЧЕННЯ ГЕМАТИТО-МАРТИТОВИХ РУД

42.  ТЕХНОЛОГІЯ ЗБАГАЧЕННЯ ТИТАНОВИХ РУД РОЗСИПНИХ ТА КОРІННИХ РОДОВИЩ

43.  ТЕОРІЯ СПЕЦИФІЧНОЇ АДСОРБЦІЇ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ

44.  ТЕХНОЛОГІЯ ФЛОТАЦІЙНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ФЛЮОРИТОВИХ РУД

45.  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ СУЧАСНИХ CAD/CAM-СИСТЕМ DELCAM

46.  ПРОМИСЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ARTCAM DELCAM ПРИ РОЗРОБЦІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ СКЛАДНИМИ ПРОСТОРОВИМИ ФОРМАМИ

47.  ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ DELCAM В ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЯ СТУПЕНЯ ЗНОСУ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБА ШЕСТЕРНІ

48.  СИСТЕМА ВІБРОІЗОЛЯЦІЇ СВВЗ ВИХРЬОВОГО ЗМІШУВАЧА ВЗ-360

49.  СИСТЕМА ВІБРОІЗОЛЯЦІЇ 18 СВМД МОЛОТКОВИХ ДРОБАРОК ДМРЕ 14,5Х13

50.  ЗАСОБИ ВІБРОІЗОЛЯЦІЇ РОЗТАРЮЮЧОЇ УСТАНОВКИ ТИПУ В62 М

51.  СТЕНД ВИПРОБУВАЛЬНИЙ

52.  ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

53.  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ РЕСУРС УНІВЕРСИТЕТУ НА БАЗІ МОДУЛЬНОГО ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ (MOODLE)

54.  АВТОМАТИЗАЦІЯ ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ

55.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ЗБАГАЧЕННЯ МАГНЕТИТОВИХ КВАРЦИТІВ (ІСК ТП)

56.  ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ «LOGIT»

57.  МІНЕРАЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАМІВ

58.  МІНЕРАЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ „СУХОГО” ГРАВІТАЦІЙНО-МАГНІТНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ГЕМАТИТОВИХ РУД

59.  МЕТОД КОМПЬЮТЕРІЗОВАНОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЗОРИХ І ПОЛІРОВАНИХ ШЛІФІВ РУД

60.  МЕТОД ВТОРИННОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО ОПРОБУВАННЯ КРУПНОУЛАМКОВОГО РУДНОГО МАТЕРІАЛУ

61.  СПОСІБ УТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ У ОЧИСНОМУ БЛОЦІ ПРИ ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ РУДНИХ ПОКЛАДІВ

62.  ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРОРИВАМ ОБВОДНЕНИХ ГЛИНИСТИХ ПОРІД У ОЧИСНИЙ ПРОСТІР РОБОЧИХ ГОРИЗОНТІВ

63.  ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ГРАНИЦЬ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ, ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА РЕЖИМУ ГІРНИЧИХ РОБІТ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР'ЄРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

64.  ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

65.  КЕРУВАННЯ ВИБУХОМ ТА ГІРНИЧОЇ СЕЙСМІКИ

66.  ГЕОМЕХАНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ РОЗРОБКИ РУДНИХ РОДОВИЩ СИСТЕМАМИ З ЗАКЛАДКОЮ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ

67.  ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД

68.  ДОСЛІДЖЕННЯ І КОНТРОЛЬ СТАНУ ШАХТНИХ СТВОЛІВ ТА ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ЦИКЛІЧНО-ПОТОЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (ЦПТ) КАР'ЄРІВ

69.  МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ (ПІЕМПЗ)

70.  УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ҐРАНУЛОМЕТР "ПУЛЬСАР"