Зміст

 

Титульная страница

Золотарева Л.И., Калиниченко О.А., Харитонова Л.В. Карстовые явления в южной части Криворожского бассейна

Ковальчук Л.Н., Евтехов В.Д., Дударь Л.Т. Минералогия гравитационного обогащения гипергенно неизмененных гранат-содержащих сланцев Анновского месторождения (Криворожский бассейн)

Чепіжко О.В., Баранова Н.М. Вплив техногенного навантаження на узбережно-морські геосистеми Чорноморського регіону

Плотников О.В. Геолого-економічні критерії визначення доцільних помилок апроксимації контактів рудних покладів

Шевченко О.А., Проскурня Ю.А. Эколого-геохимические особенности углей и шахтных вод Донбасса (на примере Донецко-Макеевского углепромышленного района)

Беспояско Э.А., Евтехов Е.В., Мачадо О.Т., Смирнова А.Я. Минералогические и геохимические особенности выветренных бедных железных руд верхней части разреза саксаганской свиты Ингулецкого месторождения

Ахкозов Ю.Л. Фринометакинез и мантийное магмообразование

Березовский А.А. Ревизия представителей рода Trigonodesma (Bivalvia) из эоцена Украины

Смирнова Г.Я., Мачадо О.Т., Беспояско Е.О. Сульфіди залізистих порід Інгулецького родовища (Криворізький басейн)

Евтехов В.Д., Федорова И.А. Топоминералогия отходов обогащения бедных железных руд Кривбасса как техногенного железорудного сырья

Короткі повідомлення

Максименко Н.І. Морфологічні особливості талькового горизонту Криворізького басейну

Каталенець А.І. Про розподіл ванадію в рідкіснометальних натрієвих метасоматитах залізисто-кременистих формацій Українського щита

Хроніка

VІ зїзд Українського мінералогічного товариства

IV Регіональна наукова конференція “Проблеми геології і мінералогії залізисто-кременистих і вміщуючих формацій”

Короткі відомості про авторів

Contents

До відома авторів

Остання сторінка