Зміст

 

 

стор.

Обкладинка

 

Титульна сторінка

 

Бутирін В.К., Юшин О.О. Роль тектоно-метасоматичних зон Криворізької структури в формуванні нетрадиційних типів зруденіння ……………………..………………………………..….

5

Евтехов В.Д., Филенко В.В., Тихливец С.В., Демченко О.С. Минеральный состав и обогатимость мелкозернистой фракции сталеплавильного шлака Енакиевского металлургического завода….……..………………………………………………

15

Рузина М.В., Жильцова И.В., Романенко О.Р. Реликтово-псевдоморфные структуры метасоматических пород Среднеприднепровского мегаблока……………….………..………….

27

Блоха В.Д., Стеценко В.В. Морфология складок рудных пластов продуктивной толщи Скелеватского месторождения Криворожского бассейна ………………………………….……...

32

Грицай Е.Ю., Цибульская Н.В., Волков А.Г. Применение метода ЕИЭМПЗ при изучении природной и техногенной тектоники Кривбасса……………………….……………….………...

38

Євтєхов В.Д., Євтєхов Є.В., Ніколаєнко К.В., Філенко В.В., Смірнов О.Я. Геологічний аспект оптимізації подрібнення гематитових кварцитів при їх підготовці до збагачення (на прикладі Валявкинського родовища Кривбасу)…………...………………………………………………………

47

Іванов В.М. Класифікації молібденового й вольфрамового зруденінь Українського щита………………………………….

53

Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Каталенець А.І., Польшин Е.В. Порівняльна характеристика магнетиту Гуляйпільського й Корсакського родовищ залізистих кварцитів за даними мессбауерівської спектроскопії……………………….

64

 

Короткі повідомлення

 

Сыстерова Д.Э. Изученность палеогеновых брахиопод Украины и пути их дальнейшего исследования………………....

74

Вощина Г.Н. О новом местонахождении среднеэоценовых гастропод на территории Украины ……………………….....

78

 

Хроніка

 

Трунин А.Н., Смирнова А.Я., Смирнов А.Я. Профессор Борис Иванович Пирогов. 80 лет со дня рождения………………..............................................................................

81

Грицай Ю.Л. Юрий Васильевич Казанцев (1935-2011).……………………………………………………………......

90

Смірнова Г.Я., Смірнов О.Я., Євтєхов В.Д., Євтєхов Є.В. Професор Семен Іванович Жилкінський. 115 років з дня народження………….……………………………………………………..

93

Парнак С.М., Смірнова Г.Я., Євтєхов В.Д. Видатний дослідник залізорудних родовищ Криворізького басейну Едуард Карлович Фукс. 140 років від дня народження………………….....

96

 

Короткі відомості про авторів ………………..…..

101

 

До відома авторів ……………………..……………

105