Зміст

 

 

 

 

Титульная страница

стор.

Лавриненко О.М. Вплив компонентів дисперсійного середовища і температури на хімічний склад і механізм утворення дисперсних феришпінелей на поверхні сталі………….

4

Мохонько В.И., Чепижко А.В. Моделирование процесса карстообразования в зоне влияния накопителей жидких отходов производства кальцинированной соды ………...………………….

25

Харитонов В.М., Олійник Т.А. Вторинне опробування корінних фосфор-титанових руд…………………………………....

37

Яцына Д.В. Петрология, генезис и оценка перспектив рудоносности ультрабазитов Южно-Белозерского массива……...

51

Евтехова А.В., Евтехов В.Д. Топоминералогия залежи бедных гематитовых руд Ингулецкого месторождения (Кривбасс). 2. Горизонтальная минералогическая зональность….

59

Перкова Т.И., Рудаков Д.В. Разработка и идентификация модели подземной миграции минерализованных шахтных вод в зоне расположения водоотстойников Центрального Кривбасса

71

Березовский А.А. О крупном виде Cardiidae (Bivalvia) из эоцена Украины…………………………………………………..….

80

Смірнов О.Я. Обгрунтування компоновки представницьких проб бідних гематитових руд Криворізького басейну для виконання їх мінералого-технологічних досліджень (на прикладі Валявкинського родовища)…………………………………………

85

 

Короткі повідомлення

 

Зима С.Н., Беспояско Т.В. Минералогия сидеритовых руд Ченстохово-Клобуцкого месторождения (Польша)……………….

92

 

Хроніка

 

Смірнова Г.Я., Смірнов О.Я., Євтєхов В.Д., Євтєхов Є.В. Видатний геолог професор Володимир Петрович Смірнов (20.05.1884 – 08.06.1961)……………………………………………

97

Смирнова А.Я., Евтехов В.Д., Смирнов А.Я., Евтехов Е.В. Виктор Васильевич Беседин (24.04.1911 – 20.10.1958)……...........

103

 

Короткі відомості про авторів ……………………..

109

 

До відома авторів ……………………………………

111