Зміст

 

 

 

 

Стор.

Титульная страница

 

Березовский А.А. Plagiarca (Bivalvia) из эоцена Украины ....

5

Рузина М.В., Терешкова О.А., Стефанский В.Л., Нечаенко А.Н., Якубенко П.Ф. Флюидно-эксплозивные образования в толще осадочных пород центрального района Ингульского мегаблока …………………………………………….

13

Бублик Ю.М., Трощенко В.М. Мезозойський вулканізм центральної частини острова Мадагаскар ………………………...

20

Зима С.Н. Состав и структура бурожелезняковых руд месторождения Любия (Босния и Герцеговина) и их изменение в процессе магнетизирующего обжига и металлизации ……………

27

Смірнов О.Я., Євтєхов Є.В., Євтєхов В.Д. Мінералогічне обгрунтування оптимальної технології збагачення гематитових кварцитів Валякинського родовища Кривбасу ……………………

38

Яцына Д.В. Состав и формационная принадлежность хромитоносных базит-ультрабазитов Олыся-Мусюрского массива Приполярного Урала ……………………………………..

51

Стеценко В.В., Полівко Д.Д., Шелудякова А.І. Форми прояву провальних зон Криворізького басейну (на прикладі шахти «Гвардійська») ………………………………………………

59

Мирченко А.А.,   Евтехова А.В.,   Евтехов В.Д.,    Прилепа Д.Н. Вариативность химического состава бедных магнетитовых руд Первомайского месторождения Криворожского бассейна……………………………………………

65

Харитонов В.М., Піскун О.В., Кіріченко О.О. Аналіз зображень полірованих і прозорих препаратів фосфор-титанових руд Кропивенського і Носачівського родовищ України …………

74

 

Короткі повідомлення

 

Грицай Ю.Л. Газовая составляющая железистых пород Новокриворожского месторождения ………………………………

84

Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Акімов В.Ю. Геоморфологічні процеси на південному узбережжі Каховського водосховища …………………………………………………………

89

Нікітенко І.С. Результати дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1 ………………….

93

Дернов В.С. Головоногі молюски моспинської світи середнього карбону (Центральний Донбас) ………………………

98

 

Хроніка

 

Зима С.Н., Грицай Ю.Л., Евтехов В.Д., Евтехов Е.В. Федорченко Вера Спиридоновна. 90 лет со дня рождения ………

102

 

Короткі відомості про авторів ..................................

109

 

До відома авторів …………………………………....

113