Зміст

Титульная страница

Федоришин Ю.І. Аналіз структурно-формаційних комплексів Українського щита в зв’язку з прогнозом корінної алмазоносності

Богдасаров М.А. Проблема образования янтаря и других ископаемых смол

Плотников О.В., Півень В.О., Чупрій С.В., Гуреєв М.М. Принципи геолого-економічної переоцінки залізорудних родовищ

Драгомирецкий А.В. Типоморфные особенности магнетита мезопротерозойских ультрабазит-базитов Волынского мегаблока Украинского щита

Евтехов В.Д., Филенко В.В., Евтехов Е.В., Ковальчук Л.Н., Дударь Л.Т. Минералогическое обоснование возможности повышения качества магнетитового концентрата действующих горнообогатительных комбинатов Криворожского бассейна. 1. Дообогащение концентрата методом тонкого грохочения

Сазонова Ю.В. Особливості економічної оцінки залізистих кварцитів на стадії експлуатаційної розвідки

Беспояско Т.В., Евтехов В.Д., Евтехов Е.В. Некоторые черты топоминералогии хвостохранилища №2 шахты «Северная» им. В.А.Валявко (Криворожский бассейн)

Ремезова О.О. Петрохімічні особливості габроїдів Федорівського розшарованого тіла

Короткі повідомлення

Ісаков Л.В. Геолого-структурні особливості Середньопридніпровського мегаблоку і його перспективи на рідкіснометальні пегматити

Євтєхова Г.В. Незвичайний різновид альпійських жил з порід залізисто-кременистої формації Криворізького басейну

Тиришкіна С.М. Морфологічні і генетичні різновиди магнетиту зі сталеплавильного шлаку комбінату «Міттал Стіл Кривий Ріг»

Панов Б.С. Перспективы развития минерально-сырьевой базы черной металлургии Украины и Донецкой области

Коржов М.М. Вплив діяльності гірничо-металургійного комбінату Міттал Стіл Кривий Ріг на природне середовище

Гуреєв М.М. Стратегічні напрями розширення залізорудної мінерально-сировинної бази України для потреб сучасної металургії

Кулаков Є.В., Євтєхов В.Д., Олійник Т.А., Євтєхов Є.В. Склад графіт-вмісного пилу гірничо-металургійного комбінату “Міттал Стіл Кривий Ріг”

Ахкозов Ю.Л., Чуприй С.В., Мечников Ю.П. Влияние тектонического фактора на инженерно-геологические свойства пород осадочного чехла Ингулецкого месторождения (Криворожский бассейн)

Бобко А.О. Гранулометрічний склад донних відкладів ріки Інгулець

Карпенко С.В., Евтехов В.Д. Соотношение значений общего содержания железа и содержания его растворимых форм в рудах Анновского месторождения (Криворожский бассейн)

Дискусія, критика, бібліографія

Паранько І.С., Євтєхов В.Д., Євтєхов Є.В. Необхідність збереження скельних виходів Дубової балки як геологічної пам’ятки Криворізького басейну

Короткі відомості про авторів

Contents

До відома авторів

Остання сторінка