Зміст

Титульная страница

Лазько Є.М., Сіворонов А.О., Павлунь М.М., Бобров О.Б. Еволюція металогенії в пізньому протерозої та фанерозої

Ахкозов Ю.Л., Грицай Е.Ю., Вейцель В.С., Чуприй С.В. Минералого-петрографические особенности железистых кварцитов как фактор трещинообразования горного массива (на примере Ингулецкого месторождения Кривбасса)

Волкова Т.П. Эволюция состава пород Володарского плутона и его рудоносность

Азімов О.Т. Вивчення структури зон аномального масопереносу дистанційними методами

Дудник В.А., Корчемагин В.А. Тектонофизические особенности участков рудной минерализации Главной антиклинали Донбасса и Сорокинской тектонической зоны (Западное Приазовье)

Гуреєв М.М. Стан і перспективи розвитку залізорудної мінерально-сировинної бази України для потреб якісної металургії

Євтєхова Г.В., Євтєхов Є.В. Золотоносність альпійських жил залізистих порід Криворізького басейну

Короткі повідомлення

Евтехов В.Д., Кирносов С.Э., Беспояско Т.В. Минералого-технологическое обоснование повторной переработки тонкозернистых отходов обогащения гематитовых руд Криворожского бассейна

Копань Г.Ю., Євтєхов В.Д., Євтєхов Є.В. Повторне використання відходів збагачення багатих залізних руд шахти ім. В.І.Леніна (Криворізький басейн)

Панов Ю.Б., Панов Б.С., Проскурня Ю.А. Состав литосферной мантии геоблоков Украинского щита по данным о химическом составе типоморфных минералов кимберлитов

Паранько І.С., Зайцева Л.В. До методики кореляції розрізнених розрізів залізистої кременисто-сланцевої товщі Кривбасу

Нікітенко І.С. Петрографічне дослідження матеріалу кам’яної сокири з поховання бронзового віку на Криворіжжі

Зигхми К. Золоторудная минерализация тектоно-метасоматических зон Туарегского щита Алжира

Федорова И.А., Евтехов В.Д., Стеценко В.В., Евтехов Е.В. Минералогия крупнозернистой фракции огнеупорных глин Ново-Райского месторождения Донбасса

Сметана Н.А. Мінералогічні особливості лежалих хвостів Кривбасу як ґрунтотворних субстратів

Повернення до Альма-матер

Геолог А.В.Дорофеев

Хроніка

Професор Легедза Василь Якович (2 травня 1932 р. – 7 січня 2006 р.)

Короткі відомості про авторів

Contents

До відома авторів

Остання сторінка