Зміст

Титульная страница

Трощенко В.Н. Проблема образования щелочных метасоматитов в тектоническом и физико-химическом аспектах

Коноваленко Н.О., Бутирін В.К., Паранько І.С. Особливості будови східного контакту метавулканогенно-осадової товщі Криворізького басейну з вміщуючими гранітоїдами

Алехин В.И. Особенности проявления разломных зон Приазовского блока Украинского щита в мезо-кайнозойских осадочных толщах и почвах

Ковальчук Л.Н., Евтехов В.Д., Евтехов Е.В., Пучков И.П., Дударь Л.Т. Вариации минерального состава продуктов магнитного обогащения горнообогатительного комплекса комбината «Криворожсталь»

Сазонова Ю.В. Геологічна будова і її вплив на розробку і експлуатаційну розвідку родовищ залізистих кварцитів

Великанов Ю.Ф., Великанова О.Ю., Горлицкий Б.А., Занкевич Б.А., Коваль В.Б. Гранитоиды обрамления Кривбасса. 1. Геолого-структурная позиция гранитов Восточно-Анновской полосы

Худур Дж. Основные тектонические элементы Криворожской структуры и их роль в формировании залежей богатых железных руд

Харитонов В.М., Олійник Т.А., Мірошніченко Ю.М. Мінералогічні рекомендації до розробки технології збагачення апатит-ільменітових руд одного з родовищ Черкаської області України

Федоришин Ю.І. Короткий аналіз складу ультраметаморфічних утворень фундаменту древніх платформ у зв’язку з їх алмазоносністю

Плотников О.В., Коваль В.Б., Петрусенко І.Ю. Структурно-тектонічні чинники промислової цінності залізорудних родовищ Українського щита

Короткі повідомлення

Юшин О.О. Перспективи комплексного платиноїдо-хромітового зруденіння в ультрамафітових комплексах (на прикладі Капітанівського родовища Середнього Побужжя)

Євтєхов Є.В., Євтєхов В.Д. Закономірності локалізації покладів супутніх корисних копалин залізорудних родовищ Криворізького басейну та інших регіонів Українського щита. 1. Вплив метаморфічного фактору

Федорова И.А., Стеценко В.В., Евтехов В.Д. Гранулометрический состав глин Новорайского месторождения (Донецкий бассейн)

Фалькович А.Л. Геохимические особенности золотого оруденения (на примере Клинцовского месторождения)

Филенко В.В., Тырышкина С.Н., Иванченко В.В., Евтехов В.Д., Нестеренко Т.П., Ковальчук Л.Н. Состав и обогатимость металлургических шламов комбината «Криворожсталь»

Тырышкина С.Н., Иванченко В.В., Котляр М.И., Ковальчук Л.Н. Минералогическое обоснование повышения эффективности использования сталеплавильных шлаков

Зигхми К. Оценка потенциальной золотоносности докембрийских комплексов Туарегского щита

Губіна В.Г., Кадошніков В.М. Червоний шлам Миколаївського глиноземного заводу – цінна техногенна сировина

Дискусії, бібліографія

Євтєхова Г.В. Геологічні дослідження альпійських утворень залізорудної товщі Криворізького басейну

Хроніка

Білокрис Леонід Сергійович (до 75-річчя від дня народження)

Петрунь Віктор Федорович (1 лютого 1922 р. – 6 січня 2005 р.)

Короткі відомості про авторів

Contents

До відома авторів

Остання сторінка