Зміст

Титульная страница

Плотников О.В., Криворучкіна О.В. Екологічні, геологічні та економічні фактори розвитку сировинної бази Криворізького залізорудного району

Стеценко В.В., Євтєхов В.Д. Bapiaцiї хімічного складу мусковіту скелеватської світи Криворізького басейну

Харитонов В.М. Мінералогічне обґрунтування технології одержання скандієвого концентрату з натрієвих метасоматитів Первомайського родовища Криворізького басейну

Калиниченко О.А., Шипунова В.А. Активизация карстовых процессов в Криворожском бассейне как результат усиления техногенной нагрузки на ландшафт

Михин В.П., Савко А.Д. Комплексное использование вскрышных горных пород Латненского месторождения огнеупорной глины

Рузина М.В., Жильцова И.В. Рудоносность метасоматитов Среднего Приднепровья

Василенко Е.С., Легедза В.Я. Минералогическая и геохимическая зональность коры выветривания кварцевых порфиров Старооскольского района Курской магнитной аномалии

Леміш О.В. Порівняльна характеристика Тернівської структури і астроблем Українського щита

Короткі повідомлення

Стогний В.В., Стогний Г.A. Новые направления металлогенических исследований в Алдано-Становой золото-платинометалльной провинции

Снежко А.М., Терещенко С.И., Юшин А.А. Физико-химическая характеристика процессов концентрации благородных металлов в графит-содержащих породах Петровского месторождения

Будаев Р.Ц., Коломиец В.Л. Геологическое строение и условия формирования золоторудного месторождения Гулинга (Витимское плоскогорье)

Висоцький Б.Л., Металіді В.С., Приходько В.Л., Ликов Л.І., Попов Р.Л. Геологічна будова, рудоносність та перспективи освоєння родовищ Пержанського рудного поля

Малишевська О.С. Причини виникнення карстових лійок та розсолопроявів на родовищах солі Передкарпаття

Прокопец В.В. Находка уникального кристалла шпинели на Памире

Резанов И.Н. Поисковые признаки россыпей в Юго-Восточном Прибайкалье

Дискусії, бібліографія

Чепіжко О.В., Кадурін В.М. Місце і значення підсистеми "акцесорні мінерали" у системі "гірські породи"

Хроника

Домарєв Дмитро Семенович (29.12.1937 – 24.08.2003)

Решетняк Віталій Васильович (16.03.1934 – 1.09.2003)

Короткі відомості про авторів

Перелік публікацій у „Геолого-мінералогічному віснику” №№ 1-10 (1999-2003 рр.)

Contents

До відома авторів

Остання сторінка